Ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinnng στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας


Συνεχίζεται η εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας.

«Σε πείσμα των καιρών» και παρά την πρόσφατη αναστολή της δια ζώσης εκπαίδευσης, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας συνεχίζει και αυτή τη σχολική χρονιά, την εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων eTwinning, τα οποία έχουν γίνει «θεσμός» στο σχολείο, τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Φέτος η Ε1 τάξη του σχολείου με τη δασκάλα τους κ. Θωμαή Αναγνώστου, συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο 2020 έως τον Μάιο 2021 σεδύο προγράμματαeTwinningμε τους τίτλους“TWINOPIANS” και “NEWBEESinEnglishclass”.
Μεταξύ των κύριων στόχων αυτή τη χρονιά στα δύο παραπάνω προγράμματα, είναι η γνωριμία με τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και η απόκτηση/ενίσχυση των δεξιοτήτων χρήσης τους, μέσα από την εφαρμογή τους σε δραστηριότητες παιδαγωγικά στοχευμένες, ενδιαφέρουσες και παιγνιώδεις. Ο προσανατολισμός αυτός στη χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών ενίσχυσε σημαντικά τη λειτουργία της τάξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση των προγραμμάτων και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου lockdown.
Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος2019 – 2020 το 3ο Δημοτικό Χαλάστρας τιμήθηκε με 2 Εθνικές και 2 Ευρωπαϊκές Ταμπέλες Ποιότητας για την εκπόνηση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τη Β΄τάξη, τα οποία κρίθηκαν μετά από αξιολόγηση από την Εθνική Επιτροπή eTwinning,ως «παιδαγωγικά επιτυχή». Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχίστηκε εξ’ αποστάσεως και κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας των σχολείων, τους μήνες Μάρτιο – Μάϊο 2020, χάρη στην ενεργό και ενθουσιώδη συμμετοχή των παιδιών της τάξης αλλά και τη σημαντική συμβολή των γονιών τους.
Στόχος τουeTwinning είναι η ανάπτυξη συνεργατικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των οποίων μαθητές και μαθήτριες από διάφορες χώρες της Ευρώπης αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, ερευνούν, αλληλοεπιδρούν με αλληλοσεβασμό και αποκτούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
Η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων eTwinning στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας, για οκτώ συνεχή έτη, που επισφραγίστηκε από ισάριθμες Ευρωπαϊκές Ταμπέλες Ποιότητας, είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων, των παιδιών που εργάζονται με ενθουσιασμό, των γονιών που πρόθυμα τα υποστηρίζουν, όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου που διευκολύνουν και συμβάλλουν στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων καθώς και της διευθύντριας κ. Στυλιανής Μπέμπη που ενθαρρύνει και στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις αυτές.