Νέες δίδυμες γέφυρες στον Γαλλικό στο ύψος της Σίνδου


Αντικαθίστανται μετά από 60 χρόνια.

ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ αρχίζουν κι αναπτύσσουν ταχύτητες στην εκτέλεση απολύτως αναγκαίων σιδηροδρομικών έργων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με πιο άμεσο αυτό της κατασκευής δύο νέων γεφυρών, στο Γαλλικό ποταμό, στο ύψος της Σίνδου, ενώ πρόκειται να προκηρυχθούν και οι μελέτες για τη νέα σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Οι γέφυρες στον Γαλλικό έχουν προϋπολογισμό 8,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕ- ΠΕΡΑΑ. Η αντικατάσταση των παλιών μεταλλικών γεφυρών, που έγιναν, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταπολεμικά, στη δεκαετία του 1950, είναι σε κακή κατάσταση γι’ αυτό και απαιτείται η κατασκευή νέων. Η κακή κατάσταση των γεφυρών, αναγκάζει τους μηχανοδηγούς να επιβραδύνουν οταν περνούν οι συρμοί από αυτές.

Ο διαγωνισμός κατασκευής των δίδυμων γεφυρών στον Γαλλικό έχει προκηρυχθεί και η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους έχει οριστεί για τις 19 Ιουλίου. Με την εκτέλεση του έργου, θα αντικατασταθούν οι παλιές μεταλλικές γέφυρες από νέες, κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, σε συνολικό μήκος 700 μέτρων μαζί με τα μεταβατικά τους τμήματα, θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο ηλεκτροκίνησης όπως και τα λοιπά σύγχρονα συστήματα κίνησης των συρμών «στην Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέως έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης».

Το έργο έχει χρόνο κατασκευής 24 μήνες και πρώτα θα γίνει η αντικατάσταση της μίας γέφυρας κι ακολούθως της δεύτερης, για να μη διακοπεί η κυκλοφορία. Η αντικατάσταση των παλιών γεφυρών, μεταλλικών, που βρίσκονται σε ένα σημείο που σημειώνονται, σε μεγάλες βροχοπτώσεις, υπερχειλίσεις του ποταμού, έχει κριθεί επιβεβλημένη. Με τις νέες γέφυρες τα τρένο θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι 160 χλμ/ώρα.

Να διευκρινιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο δεν αφορά τη γέφυρα του Γαλλικού που βρίσκεται στο ύψος του Αγίου Αθανασίου και έχει υποστεί καθίζηση, με αποτέλεσμα τα τρένα α την παρακάμπτουν και να ακολουθούν την λεγόμενη Ενωτική Γραμμή, που κι αυτή για αρκετό διάστημα παρουσίαζε πρόβλημα επειδή άγνωστοι είχαν αφαιρέσει τα καλώδια της ηλεκτροκίνησης, αναγκάζοντας, να αλλάζει η ηλεκτράμαξα σε ντιζελάμαξα για μια απόσταση περίπου 3 χλμ.

Η ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο του έργου, αφορά στην κατασκευή των δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών (άνοδος – κάθοδος), στη Χ.Θ. 9+184 της Γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας, οι οποίες προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες μεταλλικές γέφυρες.

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

— την αποξήλωση των δύο ανεξάρτητων κλάδων της υφιστάμενης γέφυρας και των βάθρων τους σε δύο φάσεις,

— τα τεχνικά έργα βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και απαραίτητων αντιστηρίξεων, για αποτροπή ρευστοποίησης των εδαφών κατά την διάρκεια των εκσκαφών θεμελίων, εκτροπών κοίτης κ.λπ.,

— τα τεχνικά έργα της κατασκευής των δύο νέων γεφυρών εκ’ σκυροδέματος, για κάθε μία από τις γραμμές ανόδου και καθόδου, συνολικού μήκους: 175,50 + 175,50 = 351,00μ.,

— το σιδηροδρομικό αντικείμενο της στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής, επί των νέων σιδηροδρομικών γεφυρών, συνολικού μήκους 700μ., όπου πέραν του μήκους των δύο γεφυρών περιλαμβάνονται τα μεταβατικά τμήματα αυτών,

— τα υδραυλικά έργα διαμόρφωσης της κοίτης του ποταμού Γαλλικού, όπως επίσης τα υδραυλικά έργα εκτροπής της κοίτης, σε όλο το εύρος κατάληψης των έργων κατασκευής των σιδηροδρομικών γεφυρών και ιδιαίτερα στις θέσεις των θεμελίων,

— τα έργα αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου της ηλεκτροκίνησης, στο μήκος των υφιστάμενων ζωνών του δικτύου,

— τα έργα εγκατάστασης του νέου δικτύου της ηλεκτροκίνησης, στις αντίστοιχες ζώνες του δικτύου, επί των σιδηροδρομικών γραμμών

— τα έργα αποξήλωσης των εγκαταστάσεων του GSMR και του ETCS (φορείς, καλώδια κλπ), την προσωρινή ανάρτησή τους κατά την φάση της κατασκευής και την επανεγκατάστασή τους στις νέες θέσεις,

— τις απαιτούμενες σιδηροδρομικές εργασίες διατήρησης της λειτουργίας της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (στον μονό κλάδο κατά την φάση των εργασιών κατασκευής – άνοδος ή κάθοδος) έτσι ώστε να διατηρείται η ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική κυκλοφορία σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, στην γραμμή Θεσσαλονίκη- Φλώρινα

 

 

Πηγή:voria.gr