Πληροφορίες για τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών μεταφορών


Ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών και Εμπορευμάτων, που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 εξέδωσε η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι προγραμματισμένες εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών και Εμπορευμάτων θα διενεργηθούν στην εξωτερική αίθουσα ADR και στην αίθουσα εξετάσεων Κ.Ο.Κ. της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, με ώρα έναρξης στις 9.00’ π.μ.