“Πνίγηκε” στην ατμοσφαιρική ρύπανση η Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο


Τι δείχνουν τα στοιχεία των μετρήσεων;

Αυξημένες τιμές σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρατηρήθηκαν κατά τον μήνα Ιανουάριο τόσο στη δυτική Θεσσαλονίκη όσο και στο κέντρο της πόλης.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 για τον μήνα Ιανουάριο και οι αντίστοιχες τιμές για τον ίδιο μήνα το 2019, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) που είναι εγκατεστημένοι στον νομό Θεσσαλονίκης.

Όπως προκύπτει από τους πίνακες, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των υπερβάσεων του ημερήσιου ορίου των 50 μg/m3 σε σχέση με το 2019 τόσο στη δυτική Θεσσαλονίκη (σταθμός Κορδελιού) όσο και στο κέντρο της πόλης (σταθμός Αγ. Σοφίας). Σε αυτές τις δύο περιοχές τις περισσότερες από τις μισές ημέρες του μήνα οι πολίτες εκτέθηκαν σε συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια.

«Παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες τον Ιανουάριο ήταν σχετικά υψηλές για την εποχή και θα περίμενε ίσως κανείς μειωμένες συγκεντρώσεις λόγω μειωμένης συνεισφοράς από τις πηγές θέρμανσης, η συνεισφορά των υπόλοιπων πηγών (κυκλοφοριακό, εργοστάσια, κλπ.) σε συνδυασμό με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες (χαμηλές ταχύτητες ανέμου και συνθήκες θερμοκρασιακών αναστροφών) οδήγησαν στα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν», τόνισε ο Δρ. Χημικός-Μηχανικός Δημήτρης Κουτσονικόλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ με βάση τον νόμο οι μέγιστες επιτρεπόμενες υπερβάσεις του ημερήσιου ορίου των 50 μg/m3 ανέρχονται σε 35 ανά έτος, οι υπερβάσεις που σημειώθηκαν μόνο τον μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 18 για το κέντρο της πόλης και σε 16 για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο σταθμός του Πανοράματος δεν κατέγραψε ούτε μία υπέρβαση, όταν το 2019 είχαν καταγραφεί υπερβάσεις σε δύο ημέρες.

 

Πηγή: greenagend.gr