Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού διαχείρισης απορριμάτων από τον δήμο Δέλτα


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα (νέα σύμβαση)»

Μελέτη και Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.