Προκήρυξη: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Δήμου Δέλτα & Νομικών Προσώπων


Ο Δήμος Δέλτα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, Αθμια Σχολική Επιτροπή & Βθμια Σχολική Επιτροπή) σε είδη καθαριότητας για το έτος 2016 θα πραγματοποιήσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 200.189,26 € με το Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες Τεύχος του Διαγωνισμού εδώ