Πρώτο ΕΠΑ.Λ Σίνδου: Ευρωπαϊκή Διάσταση


Ένα αφιέρωμα στη πλούσια δράση του 1ου ΕΠΑ.Λ Σίνδου.

To μοναδικό σχολείο, από Καρδίτσα μέχρι Έβρο, στον Χάρτη Κινητικότητας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Έμπειροι, εξειδικευμένοι, με παιδαγωγικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές οι καθηγητές του σχολείου στα δυτικά της Θεσσαλονίκης

Κανείς δεν θα περίμενε ότι ένα σχολείο που βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά περιοχή, ένα σχολείο που βρίσκεται πολύ κοντά στη βιομηχανική ζώνη αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας και πολλούς μετανάστες, τα παιδιά των οποίων αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών του, θα αποτελούσε ταυτόχρονα μία μοναδικότητα προς μίμηση μεταξύ των σχολικών μονάδων όλης της χώρας.

Το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Σίνδου ιδρύθηκε και λειτούργησε το 2004, καθώς τότε κρίθηκε επιβεβλημένη η ύπαρξη ενός ΕΠΑ.Λ. λόγω ζήτησης από την τοπική κοινωνία αλλά και εξαιτίας της γειτνίασης με τη ΒΙ.ΠΕ.Θ. και τα Α.ΤΕΙ.Θ..

Σήμερα, είναι το μοναδικό σχολείο, από την Καρδίτσα μέχρι τον Έβρο, που ανήκει στον  Χάρτη Κινητικότητας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και όπως είναι αναμενόμενο αποτελεί πρώτη επιλογή των μαθητών του Δήμου Δέλτα για τη μεταγυμνασιακή τους εκπαίδευση.

Μάλιστα, θεωρείται ένα δυναμικό σχολείο με σταθερή αυξητική τάση επιλογής εγγραφής μαθητών και μαθητριών, με το μαθητικό δυναμικό κατά το σχολικό έτος 2017-2018 να ανέρχεται σε  321 παιδιά και να στελεχώνεται από 37 καθηγητές/τριες ειδικοτήτων και γενικής παιδείας.

«Έχουμε το μεγαλύτερο μαθητικό δυναμικό από όλα τα σχολεία της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης του Δήμου μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί ένα από τα λίγα ΕΠΑΛ της χώρας που  έχουν αυξητική τάση εγγραφών και φοίτησης στο μαθητικό του δυναμικό. Οι καθηγητές και καθηγήτριες που υπηρετούν στο σχολείο μας είναι έμπειροι, εξειδικευμένοι και εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Πολλοί από αυτούς έχουν κάνει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην ειδικότητά τους και με παιδαγωγικές σπουδές, έχουν παρακολουθήσει παράλληλα πλήθος σεμιναρίων, είναι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (γερμανικής, αγγλικής, γαλλικής και τουρκικής) και επιμόρφωσης  Α’ και Β’ επιπέδου ΤΠΕ», αναφέρει η διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Σίνδου, Αντιγόνη Σαββίδου.

Όπως η ίδια σημειώνει, «στο σχολείο μας έχουν εκπονηθεί πολλά  προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων, όπως Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  με τα οποία έχουν συνάφεια και οι προτάσεις μας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα για τις περιβαλλοντικές δράσεις μας έχουμε βραβευθεί από την Περιβαλλοντική ομάδα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και για την πρωτοτυπία των δράσεών μας από το περιβαλλοντικό συνέδριο της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και από άλλους φορείς».

 

Τομείς και Ειδικότητες

Από όλους τους τομείς και τις ειδικότητες του σχολείου, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών σε αντίστοιχους με το αντικείμενο των σπουδών τους επαγγελματικούς φορείς.

Οι επισκέψεις αυτές έχουν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, ώστε να εξοικειωθούν με το μελλοντικό επαγγελματικό τους περιβάλλον και να ενισχυθούν οι προοπτικές απασχόλησής τους, παράλληλα με την ευαισθητοποίησή τους σε καινοτόμες πρακτικές και την αειφόρο ανάπτυξη.

1. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ειδικότητα: τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
2. Τομέας Πληροφορικής
Ειδικότητα: Υποστήριξη Εφαρμογών και Δικτύων
3. Τομέας Μηχανολογίας
Ειδικότητα: τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
4. Τομέας: Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας.
Ειδικότητα: α) βοηθός νοσηλευτή/νοσηλεύτριας, β) βοηθός βρεφονηπιοκομίας
5.  Τομέας: Διοίκησης και Οικονομίας
Ειδικότητα: α) υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων (Κ2)

 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Στον Χάρτη Κινητικότητας ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Σίνδου θεωρεί την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, τη διεθνοποιημένη και διαπολιτισμική κουλτούρα καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων πολύ σημαντικά ζητήματα.

Ο Χάρτης Κινητικότητας Erasmus+ αποτελεί επιβράβευση σε εθνικό επίπεδο για κάθε χώρα  κράτους-μέλους της Ε.Ε. Συνιστά μια πιστοποίηση της επάρκειας και της ικανότητας των σχολικών οργανισμών και όχι μόνο, στην υλοποίηση υποδειγματικών σχεδίων διακρατικής κινητικότητας.

Πρόκειται για αναγνώριση των παραπάνω οργανισμών που κατά το παρελθόν έχουν οργανώσει και υλοποιήσει επιτυχώς υψηλής ποιότητας σχέδια κινητικότητας για εκπαιδευομένους και προσωπικό στον τομέα της ΕΕΚ.

Στη χώρα μας μόνο 12 συνολικά οργανισμοί είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας, εκ των οποίων 7 μόνο σχολικοί οργανισμοί τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένας εξ αυτών είναι και το 1ο ΕΠΑΛ Σίνδου, το μοναδικό στις περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κινητικότητες σε χώρες της Ε.Ε., τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, έχουν σαν στόχο:

Να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες με σκοπό  την αξιοποίησή τους στην προσωπική τους ανέλιξη μαθητών και ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησής τους.

Να διευρύνουν το πεδίο των γνώσεών τους στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση των εκπαιδευομένων και κυρίως των μαθητών/μαθητριών.

Να αναπτυχθεί διάλογος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κουλτούρας.

Να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με τις καινοτόμες πρακτικές στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με τη συνδρομή της Πληροφορικής και τεχνολογιών αιχμής, στη μελέτη και εκπόνηση πράσινων επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας και στη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές.

«Το σχολείο μας έχει υλοποιήσει ως τώρα πρόγραμμα Comenious σε συνεργασία με την Ισπανία, τρία προγράμματα Leonardo Da Vinci και  τρία προγράμματα Erasmus +, σε θέματα που αφορούσαν την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με αειφόρο προσανατολισμό, τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση ΤΠΕ, εφαρμόζοντας αρχές διαχείρισης ενέργειας και εικονικού λογισμικού-υλικού, τη σχεδίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη συνδρομή της τεχνολογίας και της τηλεϊατρικής στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με έμφαση στην καινοτομία και σε μεθόδους ψηφιακής διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών», υπογραμμίζει η κ. Σαββίδου.

Τα οφέλη και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκόμισε το σχολείο από την υλοποίηση ευρωπαϊκών κινητικοτήτων συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εξωστρέφειας και δημιουργικότητας, με την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων για τη βελτίωση της συνεργατικότητας  με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς) της σχολικής καθημερινότητας καθώς και την υιοθέτηση δεικτών ποιότητας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Στα πλαίσια της συνόδου της Μπριζ, το 2010, που αφορά το όραμα της Ευρώπης για την αρχική ΕΕΚ, το 1ο ΕΠΑΛ Σίνδου έχει οριοθετήσει τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού στρατηγικού πλαισίου, που θα διέπει τις δράσεις του σχολείου, μέσω κινητικοτήτων του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων μαθητών του, έχοντας ως βασική θεώρηση ότι τα σχέδια κινητικότητας θα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τις μελλοντικές προοπτικές και όχι να έπονται των εξελίξεων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΕΚ καλείται να υιοθετήσει πρακτικές δια βίου μάθησης, σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ώστε πρώτα οι ίδιοι να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες και τη τεχνογνωσία τους, για την αποδοτικότερη σύνδεση των τεχνικών ειδικοτήτων με την αγορά εργασίας.

«Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καλλιέργεια διαπολιτισμικών ικανοτήτων, η επικαιροποιημένη γνώση με ευρωπαϊκή πιστοποίηση (Europass) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για το 1ο ΕΠΑΛ Σίνδου, όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας» τονίζει η διευθύντρια του σχολείου.

 

Όραμα και στόχοι

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Σίνδου παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αντανακλούν το δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

«Μέσα στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος παιδείας που λειτουργεί το σχολείο μας, θέτουμε ως κυρίαρχο στόχο να καταστήσουμε, στο μέτρο που μας είναι δυνατό, ελκυστική  την επιλογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στοχεύοντας στην αριστεία σε όλες τις φάσεις που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παραπάνω αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας προσπάθειας να διαμορφώσουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την προώθηση καινοτόμων πρακτικών στις μεθόδους διδασκαλίας, επενδύοντας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας καθώς την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασιών τόσο σε εγχώριο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα εργαλεία της Ε.Ε. όπως το Erasmus+, το E-twinning, το Epale κλτ», τονίζει η Αντ. Σαββίδου.

 

 

Πηγή: thessnews.gr