Πρόβλεψη καιρού για τον Δήμο Δέλτα 


Πρόβλεψη καιρού για τον Δήμο Δέλτα

Μπορείτε να επισκέπτεστε την deltanews.gr/kairos όπου τα δεδομένα ανανεώνονται διαρκώς.

Για την Τρίτη 11 και Τετάρτη 12 Ιανουαρίου ο καιρός στο Δήμο Δέλτα θα έχει ως εξής:

Για την πρόγνωση καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας δείτε την παρακάτω κάρτα.