Επικυρώνεται η συμφωνία για την επισκευή των λεωφορείων που έχουν βαριές βλάβες.