Υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Etwinning από το 1ο Νηπιαγωγείου Ανατολικού


Το 1ο Νηπιαγωγείο Ανατολικού συμμετείχε την σχολική χρονιά 2021-2022 σε 3 ευρωπαϊκά etwinning προγράμματα μέσα από τα οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με σχολεία της Ευρώπης (Λιθουανία, Ιταλία, Χίος, Πορτογαλία, Μολδαβία, Τσεχία, Ρουμανία, Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία) και της Ελλάδας (Καλαμάτας και Βροντούς /Κατερίνης).

Τα προγράμματα τρία, ήταν ετήσια και το καθένα σε διαφορετική θεματική ενότητα. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα με τίτλο «Having Fun with Greek Fun» αφορούσε την Ελληνική Μυθολογία, το «The Brotherfood Table» αφορούσε τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και το «Active European citizen-Helping Children to Grow Up!» αφορούσε την ανάπτυξη της συνείδησης του ενεργού πολίτη.

Τα προγράμματα έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας με σχολεία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και ελληνικών σχολείων, δεξιότητες υπευθυνότητας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ιστορικής αντίληψης, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και την υιοθέτησης υγιεινής διατροφικής συνήθειας και της στάσης του ενεργού πολίτη του μέλλοντος.

Ένα δείγμα της δουλειάς παρουσιάζεται στα παρακάτω links :
Having fun With Greek Myths
https://youtu.be/xARWMqUGV8w

The Brotherfood Table
https://view.genial.ly/6275283ba1e77e0018031ed1/interactive-image-brotherfood-expo-2022

Active European citizen-Helping Children to grow up!
https://mosaically.com/photomosaic/cd6b873e-0a0b-4d9c-8198-48380dff5b45