Υπενθύμιση: Διακοπή ρεύματος αύριο Κυριακή 3/12 σε Χαλάστρα και Νέα Μαγνησία


Δείτε ποιες περιοχές αφορά.

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ:

Διακοπή ρεύματος τη Κυριακή 3/12 για λόγους συντήρησης του δικτύου:

Στη Νέα Μαγνησία από 08:00-14:30 στα παρακάτω εργοστάσια: Μύλοι Αγ. Γεωργίου, Ντάβας, Γκρέτα Φαρμ, Τριανταφυλλίδη.

Στη Χαλάστρα από 08:00-14:45 στις παρακάτω περιοχές: Κοντά στη περιοχή του γηπέδου και δυτικά προς Αξιό ποταμό τα εργοστάσια Καμανά, Λιλιόπουλου, Ψιλιούρης, Γεωργάκης, Μπέκα, Φιλιππίδη-ΦΑΦΑ, Κάμερα ΠΕΧΩΔΕ. Καθώς και στα Βουστάσια Καμανά, Σαλιάρα, Μαλιούρης, Κουλούρη, Παπούλια και το Κοινοτικό αντλιοστάσιο.

Πληροφορίες στο τηλ. 2310-584718.