Ζητείται Φύλακας Εγκατάστασης


Ζητείται Φύλακας Εγκατάστασης

Ζητείται άτομο για πρόσληψη φύλακα για την περιοχή Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης με τα παρακάτω:

Άδεια εργασίας security

Δίπλωμα οδήγησης

Πιστοποίηση Αγγλικών

Πιστοποίηση Πληροφορικής

Άδεια εργασίας ηλεκτρολόγου

Για βιογραφικά:

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 2310753352 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00)

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου με 25ης Μαρτίου γωνία Καλοχώρι Θεσσαλονίκης