Ζητείται πρακτικός μηχανικός – Συντηρητής με πτυχίο στην ΒΙ.ΠΕ.Θ.


Ζητείται πρακτικός μηχανικός – Συντηρητής με πτυχίο στην ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Πρακτικός μηχανικός – Συντηρητής με πτυχίο, για συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων (όχι ηλεκτρολόγος), ζητείται, από τεχνική εταιρεία στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ.

Προϋπηρεσία και πτυχίο σε ισχύ απαραίτητα.

 

Για υποβολή βιογραφικού ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο.