1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας: Στη Βαρκελώνη με πρόγραμμα Erasmus +


Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου επέστρεψε από την Βαρκελώνη της Ισπανίας η παιδαγωγική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Χαλάστρας, η οποία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ υλοποίησε το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας, με τίτλο «Η μουσική ως θεραπευτική μέθοδος στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών» και ευρωπαϊκό κωδικό έγκρισης: 2020-1-EL01-KA101-077793

Φορέας υποδοχής για το παρόν σχέδιο κινητικότητας, διάρκειας 7 ημερών, ήταν ο οργανισμός εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας MOVEU (http://www.moveu.es/), ο οποίος σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας ανέλαβε την οργάνωση και τον συντονισμό του σχεδίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείτο από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου: Ανδρονίκη Οικονόμου (Διευθύντρια), υπεύθυνη επικοινωνίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του σχολείου, Δέσποινα Ασλανίδου (ΠΕ01), Ευδοξία Θεοδώρογλου (ΠΕ11), Σοφία Καδιανά (ΠΕ79.01), Μαγδαληνή Μπίγκα (ΠΕ02) και Ελένη Χαριτωνίδου (ΠΕ07).

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση σεμιναριακού τύπου, διαλέξεις, επισκέψεις μελέτης και workshops σε επιλεγμένα ινστιτούτα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και σχολικά ιδρύματα. Οι εκπαιδευτικοί, πέρα από το εκπαιδευτικό μέρος της δράσης, ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Βαρκελώνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Καταλονίας και ανέπτυξαν κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες.

Η παιδαγωγική ομάδα επέστρεψε απόλυτα ικανοποιημένη, με εμπειρίες και γνώσεις που μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική – διδακτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν το επαγγελματικό τους προφίλ και έχουν πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσουν εναλλακτικές μορφές μάθησης για τους μαθητές-τριες με μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στην τοπική κοινωνία σε ημερίδα διάχυσης.

Μέσω του παρόντος σχεδίου και των μελλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών, το 1ο Γυμνάσιο Χαλάστρας επιδιώκει να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σχολείο με στόχους που θα συμβάλουν στο γενικότερο όραμα του σχολείου που εκτός των άλλων είναι και ο ευρωπαϊκός του προσανατολισμός. Η προσπάθεια του σχολείου θα συνεχιστεί προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι θα πετύχουμε και κινητικότητα μαθητών-τριών σε ένα από τα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα επιδιώξουμε να υλοποιηθούν.

 

*Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Χαλάστρας για την αποστολή των πληροφοριών