Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη τριετία 2014-2017


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο 3 Μαρτίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα θα πραγματοποιήσει δημόσια ειδική συνεδρίαση στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., με μοναδικό θέμα την παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής από την ανάληψη των καθηκόντων της, την 1.9.2014, μέχρι και την 31.12.2017.