Ο αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας, Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού μιλάει στην DeltaNews

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής μελών της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δέλτα