Έως και διαγραφή οφειλών δανείων τΟΕΚ


×ÑÇÌÁÔÁ-ÐÉÓÔÙÔÉÊÇ ÊÁÑÔÁ

Ποιοι ωφελούνται – προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση των δανείων του τ.ΟΕΚ που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, όλοι οι δανειολήπτες του τ.ΟΕΚ, θα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν διαγραφές ποσών που οφείλουν, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης. αλλά και να αποπληρώσουν το δάνειό τους με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:

  • Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους δανειολήπτες έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 6.000€.
  • Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους δανειολήπτες έχουν καταβάλει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου.
  • Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.
  • Διαγραφή από το αρχικό ποσό δανείου των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες.
  • Διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων.
  • Έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών.
  • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (πχ. τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι).
  • Επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.
  • Ειδικά μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής.

Περισσότερα από 80.000 άτομα θα ωφεληθούν συνολικά και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΦΛΙΤΖΗΣ

Φοροτεχνικός – Λογιστής

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ανατολικό Θεσσαλονίκη

τηλ 2310 718.788