Επιδοτούμενo Πρόγραμμα Κατάρτισης για ανέργους 18-24 ετών


Επιδοτούμενo Πρόγραμμα Κατάρτισης για ανέργους 18-24 ετών

 

Έχει ξεκινήσει και είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης αφορά τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης / ειδικότητες:

  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (LOGISTICS)

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα
Τα πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Κατάρτιση

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση), σε ένα από τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα

Συμβουλευτική

5 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα – πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 € ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους (θεωρία και πρακτική) ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ