Ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Σύνοδος των πρυτάνεων


Ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Σύνοδος των πρυτάνεων

Υπό την προεδρία του ΑΠΘ θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από σήμερα Πέμπτη 26 Απριλίου έως το Σάββατο 28 Απριλίου, η 87η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στο πλαίσιο της Συνόδου πραγματοποιούνται και οι Σύνοδοι των Αντιπρυτάνεων με αρμοδιότητες Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Έρευνας, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Την ατζέντα των τριήμερων εργασιών της Συνόδου θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, θέματα φοιτητικής μέριμνας, Φοιτητικών Εστιών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών, η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, η λειτουργία των ΕΛΚΕ και οι ενδεχόμενες συμπράξεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Στις εργασίες της 87ης Τακτικής Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων θα μετάσχει το Σάββατο, 28 Απριλίου 2018, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Σημειώνεται ότι πριν από τη διεξαγωγή της 87ης Τακτικής Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων είχε πραγματοποιηθεί η 67η Συνάντηση Προϊσταμένων Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και Στελεχών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, ενώ, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του ΑΠΘ, έλαβε χώρα η 1η Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ.

Πηγή