Οικονομικές Υπηρεσίες Δήμου Δέλτα: Νέο ωράριο λειτουργίας για το κοινό από 1/8


Αλλάζει  από 1η Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας  για το κοινό  του  Τμήματος  Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μετά από απόφαση του δημοτικού συμβούλιου που διαμορφώθηκεέπειτα από την εισήγηση του δημάρχου Δέλτα Γιάννη Ιωαννίδη  διαμορφώνεται νέο ωράριο λειτουργίας για το κοινό στις οικονομικές υπηρεσίες.

Το νέο ωράριο  λειτουργίας που θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου έχει ως εξής :

Ταμειακή Υπηρεσία:                                    

Δευτέρα έως Πέμπτη  08:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.

Παρασκευή                08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Εισπράκτορες:                      

Δευτέρα έως Πέμπτη  08:00 π.μ. – 13:30 μ.μ

Παρασκευή                08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Γραφείο Δημοτικών Τελών (ΔΤ-ΔΦ-Τ.Α.Π.):

 Δευτέρα έως Πέμπτη  08:00 π.μ. – 13:30 μ.μ

Παρασκευή                08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας :               

Δευτέρα έως Πέμπτη  08:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.

Παρασκευή                08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Γραφείο Εσόδων:                                         

Δευτέρα έως Πέμπτη  08:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.

Παρασκευή                08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.