Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα την Πέμπτη 12/12/2019


Ποια θέματα θα συζητηθούν;

Την Πέμπτη 12/12/2019 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου “Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης”

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα

( Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 )
ΠΡΟΣ:

α.- Τον Δήμαρχο κ. Ιωαννίδη Ιωάννη
β.- Τους Δημοτικούς Συμβούλους :

1. Αλμπάνη Θεοφάνη
2. Ελευθεριάδου Παρασκευή
3. Κυριακίδη Γεώργιο
4. Ναζλίδη Χρήστο
5. Χαλβατζή Ευάγγελο
6. Λιακόπουλο Διονύσιο
7. Φωτόπουλο Ευθύμιο
8. Καμανά Δημήτριο
9. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη
10. Βαμβάκο Ευάγγελο
11. Δαρμουσλή Δημήτριο
12. Ζάχο Γρηγόριο
13. Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο
14. Σκουλαριώτη Δημήτριο
15. Μπαλλογιάννη Ελένη
16. Γλώσση Γεώργιο
17. Καστελιάνο Πέτρο
18. Παππά Αθανάσιο
19. Κουρόγλου Τριαντάφυλλο
20. Χαντέ Αχιλλέα
21. Αντωνιάδη Αντώνιο
22. Μαυρομάτη Δημήτριο
23. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο
24. Καϊκή Κωνσταντίνο
25. Λιάκο Νικόλαο
26. Τερζή Ροβέρτο
27. Ρουσομάνη Ραφαέλλα
28. Σταματάκη Σπυρίδωνα
29. Βαλάρη Θεόδωρο
30. Αλεξανδρίδη Γεώργιο
31. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα
32. Μπενάκη Μιχαήλ

γ.- Προέδρους Κοινοτήτων :

1. Καρκαμάνη Σπυρίδωνα, Ανατολικού.
2. Βέρρο Αναστάσιο, Βραχιάς.
3. Τσίντου Πολυχρονία, Διαβατών.
4. Στατερούδη Πέτρο, Καλοχωρίου.
5. Κατούνα Βασίλειο, Κυμίνων.
6. Καράδαλη Θεόδωρο, Ν. Μαγνησίας.
7. Μπαξεβάνη Χρήστο, Ν. Μαλγάρων.
8. Γκαμανή Δημήτριο, Σίνδου.
9. Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία, Χαλάστρας.

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ» την Πέμπτη 12-12-2019 και ώρα 19:30 για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα στο Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης
για την μέριμνα αδέσποτων ζώων «Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ».

2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος.

3. Έγκριση αποδοχής της επιχορήγησης του Δήμου Δέλτα από την Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία WiFi 4EU, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)
WiFi 4EU.

4. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 264/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
ως προς τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

5. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας σε
σχολικά κτίρια Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια του προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λιακόπουλου Διονύσιου.

6. Αποδοχή ποσού 12.870 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για εκλογική αποζημίωση,
έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους
2019.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Αλμπάνη Θεοφάνη.

7. Έγκριση ανάκλησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, του Δόγρανλη Ευάγγελου
του Θωμά.

Εισηγήσεις Πρόεδρου Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα κ.Χαλβατζή Ευάγγελου.

8. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 37/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ), που αφορά «Έγκριση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΚΠΟΔΔ, για το Α΄ τρίμηνο οικ.
έτους 2019».

9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 66/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ), που αφορά «Έγκριση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΚΠΟΔΔ, για το Β΄ τρίμηνο οικ.
έτους 2019».

10.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 67/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ), που αφορά «Έγκριση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΚΠΟΔΔ, για το Γ΄ τρίμηνο οικ.
έτους 2019».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ