Στην Ελλάδα περίπου 300 παιδιά το χρόνο προσβάλλονται από καρκίνο.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως 40.000-50.000 έφηβοι και ενήλικες πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες.