2 τελευταίες θέσεις σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων για Άγκυρα


Amount of direction signs with europeans countries names.

Η ανταλλαγή υλοποιείτε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. Αφορά δύο θέσεις στην ελληνική αποστολή. Είναι αυστηρά για νέους 18-30. Διαβάστε λεπτομέρειες παρακάτω…

 

**Νέο Πρόγραμμα** Erasmus+ στην Άγκυρα της Τουρκίας, 9-16 Μαΐου 2016, με τίτλο: ”Volunteerism is a lifestyle”!

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν επίσης νέοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με αποστολή 6 ατόμων ηλικίας 18+.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή. Επιπλέον καλύπτονται τα οδοιπορικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια /λεωφορείο) μέχρι το ποσό των 170 ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει καταβολή fee ύψους 20 ευρώ, κατά την άφιξη στην τελετή έναρξης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr μέχρι τις 17 Απριλίου 2016!

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:
“The main theme of our Project is to realize youth Works in local and point out volunteer by being volunteer in local. We will visit nongovernmental organization an association of working in youth field. And we will take information about their working.
The Project will leave effects on youth participants for being volunteer in youth Works. During the project we will use non formal education in our Project, so in visiting our participant will take part in volunteer Works. With this project we want to encourage to young people for youth works and youth in action programme projects.”
Η προσέγγιση των ανωτέρω θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.