Ανακοίνωση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών για τις εγγραφές των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021


Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες.
2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
5. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης  Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για
την εγγραφή του στο δημοτικό.

Όλες οι εγγραφές, για όλα τα δημοτικά των Διαβατών, θα γίνουν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών από 15 έως 29 Μαΐου 2020 και ώρες 09:00 έως 12:00.

Παρακαλούμε να τηρήσετε τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού και την αποφυγή συγχρωτισμού.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Θεόδωρος Ηλιάδης

*Ευχαριστούμε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών για την αποστολή του Δελτίου Τύπου