Διαβήτης και CBD: μια εναλλακτική μορφή ρύθμισης του σακχάρου.

Μια πολύ σημαντική δράση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας.