Έτσι θα μεταμορφωθεί το δυτικό παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης


Έτσι θα μεταμορφωθεί το δυτικό παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του παράκτιου τμήματος του δυτικού τομέα.

Να βάλει οριστικά τέρμα στη διαχρονική περιβαλλοντική υποβάθμιση του δυτικού παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, κατάσταση που έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες στην περιοχή, φιλοδοξεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει έτοιμο master plan, στο πλαίσιο του έργου Terra Med (Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία), το οποίο περιλαμβάνει σειρά προτεινόμενων παρεμβάσεων που θα μεταμορφώσουν το παράκτιο τμήμα του δυτικού τομέα της πόλης.

Η περιοχή μελέτης, που αφορά τμήματα των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα με συνολική έκταση 6.615 στρεμμάτων περίπου, χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο περιβάλλον, με ισχυρές δεσμεύσεις προστασίας από τη μία στο τμήμα της περιοχής που εμπίπτει εντός του Εθνικού Πάρκου και με έντονα χαρακτηριστικά του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα από την άλλη.

Και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που έχουν εγκατασταθεί στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή που συνορεύει με το Θερμαϊκό Κόλπο, έχουν προκαλέσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς αυτές παράγουν απόβλητα που καταλήγουν, συνήθως ανεξέλεγκτα, στα οικοσυστήματα της περιοχής.

Η περιφέρεια φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, που θα περιλαμβάνει από έργα και δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος (αποκατάσταση ρεμάτων και υγροτόπων, σταθεροποίηση του εδάφους, ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ενίσχυση παράκτιου αναχώματος) μέχρι τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών και σε δεύτερο χρόνο επιχειρηματικού πάρκου και υποδομών για μαρίνες.

Κομβικό ρόλο για την αντιμετώπιση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος της περιοχής θα παίξει το έργο αποκατάστασης και διευθέτησης του ρέματος Δενδροποτάμου με το οποίο αφενός θα περιοριστεί η ανεξέλεγκτη ροή αποβλήτων από βιομηχανίες που καταλήγουν στην ήδη επιβαρημένη από λύματα θαλάσσια περιοχή και αφετέρου θα ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία.

dytiki-metopo

Οι στόχοι

Στόχος του έργου TERRA-MED είναι η ανάλυση, αξιολόγηση και διαμόρφωση των κατάλληλων χωρικών πολιτικών, η σύνδεση του χωρικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό προγραμματισμό και η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις βασικές πολεοδομικές λειτουργίες της περιοχής έξω από το δυτικό όριο της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης που έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση.

Κεντρικές επιδιώξεις του master plan είναι τόσο η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας όσο βεβαίως η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι βασικοί στόχοι της μελέτης είναι οι ακόλουθοι:

1.Εξυγίανση της περιοχής παραγωγικών και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

2. Εξασφάλιση επαρκούς γης για την ανάπτυξη κεντρικών αστικών λειτουργιών

3. Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής

4. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

5. Προστασία από βιομηχανικά ατυχήματα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Οι παρεμβάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφέρεια είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία και κυρίως το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω των πόρων του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης το οποίο συντονίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά και μέσα από το Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των υπουργείων Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Θάλασσας & Αλιείας.

Τα προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις του master plan, που βέβαια αφού ενταχθούν στον σχεδιασμό θα πρέπει να αναζητήσουν πόρους χρηματοδότησης για τη μελέτη και υλοποίησή τους, χωρίζονται σε δύο σκέλη:

α) Πρώτης προτεραιότητας

– Αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος του Δενδροποτάμου

-Αποκατάσταση της μόλυνσης στις εκβολές του ρέματος Δενδροποτάμου και σταθεροποίηση του εδάφους.

-Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή

-Δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής από το λιμάνι μέχρι τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου σε συνδυασμό με ήπια αναψυχή.

-Κατασκευή έργων ενίσχυσης παράκτιου αναχώματος στη Δημοτικη Ενότητα Καλοχωρίου

-Υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων ευρύτερης περιοχής Λαχαναγοράς.

-Εφαρμογή συστήματος φυτοαποκατάστασης σε εδαφικά οικοσυστήματα της περιοχής για τη λειτουργία τους ως χώρων αναψυχής.

β) Δράσεις που χρήζουν ωρίμανσης

-Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε έκταση περίπου 200 στρεμμάτων.

-Μελέτη σκοπιμότητας και αξιοποίησης της περιοχής των παλαιών βυρσοδεψείων ως εμπορευματικό ή εμπορικό κέντρο.

-Μελέτη για τον ενιαίο χειρισμό της περιοχής των Λαχανοκήπων ως πόλου ανάπτυξης αστικών κεντρικών λειτουργιών.

-Χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας αναψυχής.

-Επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης και κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου εντός της περιοχής ΑΒ2 του Δήμου Δέλτα.

-Εφαρμογή συστήματος φυτοαποκατάστασης σε εδαφικά οικοσυστήματα της περιοχής για τη λειτουργία τους ως χώρων αναψυχής.

-Σχέδιο αποκατάστασης υγροτοπικών λειτουργιών Δενδροποτάμου.

Προτείνονται επίσης παρεμβάσεις όπως η Πολεοδόμηση Ζώνης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ14) Δήμου Δέλτα έκτασης περίπου 1.110 στρ. (χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας), η Μελέτη / έρευνα αντιστοίχισης επιτρεπόμενων χρήσεων με την Οδηγία SEVESO ΙΙΙ κ.α.

Πηγή: http://www.voria.gr/article/etsi-tha-metamorfothi-to-ditiko-paraktio-metopo-tis-thessalonikis