Στην ελίτ των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων το ΕΠΑ.Λ Σίνδου


Μια σπουδαία διάκριση για το σχολείο.

Μία μοναδική διάκριση και μία ανυπέρβλητη τιμή γνώρισε το ΕΠΑ.Λ Σίνδου, μέσα από την πρωτοποριακή προσπάθεια που καταβάλλει, με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών του και του εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό απονεμήθηκε ο «Χάρτης Κινητικότητας» (VET Mobility Charter).

Ο «Χάρτης Κινητικότητας» απονέμεται στις σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν με επιτυχία και ξεχωριστή ποιότητα οργανώσει και υλοποιήσει Ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία δίνουν ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται ή μαθητεύει στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών, μαθητές και καθηγητές αποκτούν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, ταυτόχρονα ερχόμενοι σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς πετυχαίνουν να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Ο «Χάρτης Κινητικότητας» δίνει τη δυνατότητα πλέον στο σχολείο, να πραγματοποιεί  Ευρωπαϊκά προγράμματα για τα επόμενα 3 χρόνια, συγκεκριμένα τα σχολικά έτη: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (έως τρία Ευρωπαϊκά προγράμματα στο έτος), χωρίς να απαιτηθεί έγκριση από το Ι.Κ.Υ, το οποίο αποτελεί τον φορέα χρηματοδότησης αυτών των προγραμμάτων.

Με τον τρόπο αυτό το ΕΠΑ.Λ Σίνδου θα μπορέσει να προσαρμόσει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στις ανάγκες και δεξιότητες των συμμετεχόντων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του οφέλους και την διεύρυνση του πνευματικού τους ορίζοντα, μέσω της κινητικότητας-εκπαίδευσης δύο(2) εβδομάδων που θα πραγματοποιηθούν κατά την τριετία αυτή στις χώρες της Ε.Ε, που θα επιλεγούν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε μέσω του Ι.Κ.Υ, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του σχολείου στα προγράμματα.

Ξεχωριστή μνεία και ευχαριστίες αξίζουν στην Διευθύντρια του ΕΠΑ.Λ Σίνδου κυρία Σαββίδου Αντιγόνη, η οποία επί σειρά ετών οργανώνει και υλοποιεί με μοναδική επιτυχία τα Ευρωπαϊκά προγράμματα  Erasmus +, δίνοντας την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών του Δήμου μας να ωφεληθούν από αυτά.