Το ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια αποφοίτων ΕΠΑ.Λ μέσω Πανελληνίων αυξάνεται  από 1% σε 5%.